Jag har just läst “Den stängda boken” av Jette A. Kaarsbøl (ISBN 91-7001-341-1). Det är en utmärkt bok om längtan, utanförskap och människans osvikliga förmåga att vilja det bästa och trots detta (eller kanske just därför) lyckas ställa till det för sig själv och sina nära och kära. Hur kan det komma sig att ju närmare någon står dig desto lättare har du att såra den personen och desto lättare har du att bli sårad?

Rådet tycks vara att lita på sin känsla och att våga säga vad man vill, önskar och drömmer om. Även om detta, initialt och för ögonblicket, kan vara svårare så kommer det i långa loppet att vara bättre. Våga vara den du är!