Nyligen avslutade jag den nätta lilla skriften “Facts & Figures – Swedish Government Offices Yearbook” (engelsk pdf-fil). Detta är helt enkelt en kort redovisning över vad Regeringskansliet åstadkommit under år 2008. Här finns mycket intressant läsning för alla som är roade av svensk förvaltning (och till dem hör jag).

Visste ni t.ex.

  • att RK:s fem huvuduppgifter är lagstiftning, budgetprocess och styrning av de statliga myndigheterna, förvaltningsärenden, internationell samverkan samt extern kommunikation?
  • att Justiedepartementet är det äldsta departementet och Utbildningsdepartementet är det sjätte äldsta departementet?
  • att det kom ut 131 SOU:er (Statens offentliga utredningar) under 2008?
  • att det tillkom 1433 lagar under 2008?
  • att regeringen hanterade 6972 förvaltingsärenden?

Det finns en hel del för kalenderbitaren men också mycket som är värt att veta för var och en som har för avsikt att uttala sig i svepande ordalag om det offentligas effektivitet …

Notera att den engelska och svenska versionen (pdf-fil)  skiljer sig åt i stora delar, sannolikt på grund av olika förväntade förkunskaper.