Boken “Främlig i Paradiset” av Isaac Asimov (ISBN 91-7406-241-7) är en samling av ett dussintal tidigare publicerade noveller. Här har de samlats i en volym med kommentarer av författaren själv.

Asimov har en uttalad förmåga att inom novellens begränsade ram formulera intrikata frågor om människans liv och möjligheter. Bakgrunden är, som ofta, framtida världar där robotar och rymdresor är vardagsmat. Märkligt nog är framtiden aldrig särskild uttalad utan antyds mer i kommentarer av klädsel, relationsmönster eller sättet att sminka sig. De frågor Asimov tar upp är allmänmänskliga och allmängiltiga, framtiden gör det i första hand möjligt att lyfta fram frågor och ställa dem på sin spets.

I antologin hinner vi bland annat fundera på frågor som vad är det som gör oss till människa (“Jubileumsmänniskan”), det rimliga i eutanasi (“Agnarna och vetet”) och priset vi är villiga att betala för frihet och/eller trygghet (“Multivacs liv och leverne”). Hela boken har en aktualitet och fräschet som trotsar det faktum att boken har mer än 30 år på nacken. Om inte detta är ett tecken på stor litteratur vad ska då vara det?

Jag rekommenderar boken till läsning framför allt för personer i beslutfattande ställning. Läs, fundera, hör av er till mig så kan vi diskutera frågorna och ta sedan ert ansvar för att skapa en god framtid för oss alla!