Under mitten och slutet på 1990-talet arbetade jag bl.a. på Skolverket. Tillsammans med Göran Isberg, Benny Regnér, Greg FitzPatrick, Pär Lannerö, Patrik Hassel och Anders Gillner genomförde jag ett antal pilotprojekt inom området IT i skolan. Vid denna tid fanns det (tro det eller ej!) inte särskilt många webbplatser. Det var inte många som kunde skriva HTML då, de verktyg som fanns var primitiva (inte mycket mer än textredigeringsverktyg) och de möjligheter som webben då tillät var begränsade.

Här nedan finns länkar till fyra tidiga webbplatser som jag räddat undan förgängelsen. De visar vilken enorm utveckling som webben genomgått på 15 år!

  1. Computers and environmental education in Haapsalu – denna webbplats byggde jag i december 1995 som del av ett miljö- och IT-projekt som genomfördes i samarbete mellan KTH, Haninge kommun i Sverige och Haapsalu i Estland. Från Skolverkets sida såg vi en intressant möjlighet att lära oss mer om internationella samarbeten mellan skolor via Internet. Under projektet var jag bl.a. i Haapsalu och utbildade lärare i hur man använder Internet med fokus på webben
  2. Musiknet – var en av Bennys många idéer. Tanken var att visa hur man kunde arbeta med musik och media via Internet. Benny och jag började med att dra in Greg och Patrik i arbetet. Vi byggde sedan ett konsortium med många deltagare bl.a. Tele2, SR och Kungliga Musikhögskolan. Webbplatsen byggde jag i november 1995 och visar en då nymodig funktion: möjligheten att lägga in en bild längs vänster marginal. Värt att notera är att Musiknet överlevt ända till 2009! Siten har dock uppdateras flera gånger. Den nu aktuella versionen finns på http://www.musiknet.se/
  3. IKON – var också en av Bennys många idéer. Tanken var att visa hur man kunde arbeta med bildkonst via Internet. Vi byggde ett konsortium med många intressanta deltagare bl.a. Konstfack, Kungliga Konsthögskolan och Moderna museet. Webbplatsen byggde jag i november 1995
  4. Skrivlyan – var en annan av Bennys idéer. Tanken var att barn skulle skriva en bok tillsammans med hjälp av mail. Projektet var ett exempel på distribuerat samarbete via Internet. Vi hade fantastiskt roligt när vi, tillsammans med författaren Lasse Ekholm, ställde samman alla mail som de ca 600 barnen skickade oss. I slutändan blev arbetet ut som en “vanlig” bok: “Idolens hemlighet”, skriven på Internet av mellanstadieelever tillsammans med Lasse Ekholm, ISBN 91-7448-936-4, Stockholm : En bok för alla, 1996, Series: En bok för alla, 99-0130108-4

Jag tar inget ansvar för de länkar som finns på webbplatserna. Webben har ändrats en hel del sedan 1995/1996 😉