Boken ”Giftiga växter i Sverige” av Rune Fagerström (Wezäta, Göteborg 1963) är på samma gång märklig, inspirerande, skrämmande och lärd text. Först av allt imponeras jag av bokens kompakta och fullödiga format. Den inleds med ett detaljerat symtomschema som gör det möjligt att från 32 olika symptom skapa sig en bild av vilken eller vilka av de 38 olika toxiska grupperna som patienten kan ha blivit utsatt för. Boken fortsätter därefter i samma tydliga, akademiska och pedagogiska anda med Detaljerad innehållsförteckning, PM vid förfrågningar [för att ställa diagnos], Identifiering av giftväxter, Behandling, Preparatförteckning etc. Huvudkapitlet är en förteckning av giftväxter ordnade efter giftets toxiska sammansättning.

När man läser boken slås jag av hur lite vi egentligen ”vet”. Ett exempel är tibast (Daphne mezereum) som enligt allmän uppfattning är en giftig växt. Dock finns endast sex dokumenterade fall med dödlig utgång och alla dessa inträffade före år 1900! Ett annat exempel är att i de allra flesta fall är växtgiftets kemiska sammansättning okänd (eller var åtminstone år 1963). Växterna har funnits runt omkring oss i flera tusen år och ändå vet vi så lite om dem. Detta stämmer till eftertanke. Hur hanterar vi egentligen ”kunskap”? Vad kan vi egentligen säga att vi ”vet”? I de allra flesta fall kunde en aning mer ödmjukhet vara på sin plats …

När man tränger in i förteckningen över giftiga växter kan man lära sig mycket mer. En sak är att rabarberblad är giftiga. De orsakar brist på kalcium i kroppen vilket påverkar hjärtat och det central nervsystemet. Vidare är blåsippor och vitsippor farliga att förtära. Solrosen kan ge hudskador. Å andra sidan är ”kända” giftväxter som t.ex. gullregn inte fullt så giftiga som många tror.

”Giftiga växter i Sverige” är en bok för fackfolk men ger oss andra en inblick i en komplex värld där medicin, botanik och kemi möts. Det är en faktaspäckad bok fylld av facktermer och fakta uppställda i korta paragrafer och i en tydlig struktur. Att läsa boken blir härigenom en lärd resa av en högst meditativ karaktär där döden lurar bakom varje stjälk och stängel …