Boken “Gotska sandön” av Albert Engström (flera olika utgåvor finns) är en vacker bok där Engström verkar skriva rakt ur hjärtat. Detta gör att boken kan uppfattas som lite svag i strukturen vilket bland annat visar sig i vissa upprepningar men eftersom språket (som alltid hos Engström) är lätt och rakt på sak och eftersom det finns så mycket kärlek till ön, dess historia och innevånare i texten så blir intrycket till slut snarare att man lyssnar direkt till Engström som berättar fritt och levande.

För alla som någonsin besökt eller funderat på att besöka Gotska sandön är boken något av ett måste. Den ger i första hand en fantastisk bild av ön och dess natur. Har man läst boken hittar man på ön, så lika är allt trots att det gått nästan hundra år! Vidare ger den många bilder ur öns historia, från stenåldern (!) och framåt. Man kan inte undgå att häpna över hur hårt livet var ännu i början på förra seklet. När fyrmästaren ska segla till Fårö med en rapport så blåser det upp en storm som för båten till fastlandet. Besättningen kom hem först efter ett par dagar, dagar under vilka de knappt ätit, druckit eller sovit! Försök med det idag.

En annan tanke är just hur det faktiskt ändå går att leva i en helt annan takt, en takt som följer solen, vädret och vågorna. Fyrmästaren hinner faktiskt ägna flera dagar åt att samtala med Engström, berätta öns historia och röka flundror. Finns inte där något värdefullt som vi förlorat?