Det nya informationssamhället har till stor del förlitat sig på text för att förmedela information. I takt med att informationsmängderna ökar så blir det svårare och svårare att tillgodogöra sig informationen, inte minst för att vi också får bättre möjligheter att “blanda” information och göra mer komplexa strukturer. Tur därför att det finns fiffiga figurer som tar fram nya sätt att presentera och bearbeta information. På denna länk finns 16 innovativa gränssnitt att imponeras, förundras och roas av. Have fun!