Femton tyska journalister och mediadebattörer har publicerat ett manifest för vår nya sköna tid: “Internet-Manifest – Wie Journalismus heute funktioniert. 17 Behauptungen”. Manifestet finns på tyska, engelska och flera andra språk.

I manifestet lyfter undertecknarna fram 17 punkter som innebär en utmaning för journalismen så som vi känner den idag. Bland punkter finns bland annat uttalanden som “The Internet is a pocket-sized media empire”, “The Internet is our society is the Internet”, “The Internet is the victory of information”, “The Internet is the new venue for political discourse” och “Tradition is not a business model”.

Jag anser att manifestet väcker ett antal tankar kring hur Internet påverkar oss. Vissa känner vi igen, vissa är nya. Styrkan ligger i att de är samlade i ett sammanhang.

Än mer intressant är att läsa manifestet och byta ut “journalism” mot sin egen disciplin. Själv läste jag igenom texten med ord som “utbildning”, “skola”, “klassrum” och “lärare” i huvudet.

Frågan som kvarstår är vem tar ansvaret för att skapa framtidens skola i Sverige baserat på ett liknande manifest? Man kan tycka att det borde ligga på regeringens bord ….

2 Replies to “Internet-Manifest

Comments are closed.