Vad har en, vid första påseendet, teknisk fråga som användningen av IPv6 att göra med demokrati? Olle E Johansson och undertecknad funderar över frågan på Newsmill. Läs hela artikeln här.

[Uppdatering] Nu har det gått en tid sedan jag lade upp den på Newsmill så jag lägger upp en kopia här också:

I ett fungerande samhälle är det nödvändigt att kunna nå andra människor. Vi vill kunna få tag på vänner, kollegor, läkaren när vi är sjuka, affären när vi behöver mat etc. På samma sätt är det, för individen, nödvändigt att kunna bli nådd. Det ska finnas en “adress” där vi kan ta emot information, varor eller andra människor. De flesta av oss har en postadress hem och en till vårt arbete, en eller flera e-postadresser, en eller flera telefonnummer etc. De flesta av dessa är oberoende av “operatör”. Adressen är t.ex. samma oavsett om det är Citymail eller Posten som delar ut breven.

Det är viktigt är att vi kan dela med oss av våra adresser och att våra adresser är tillgängliga i den omfattning vi själva väljer. Det är också viktigt att vi kan byta varor och information med andra människor oberoende av vilken telefon, telefonoperatör, bostadsadress etc. som han eller hon har. Vi skulle aldrig acceptera att bara få ringa till människor som har samma teleoperatör eller skicka varor till människor som bor i samma stad som vi själva. E-post som vore begränsad till en Internetoperatörs kunder skulle ingen använda.

Vad har allt detta med IPv6 att göra? Svaret är: det som gäller människor gäller allsaker som är uppkopplade till nätet! Fler och fler saker kopplas upp, från elmätare och lastbilar via underhållningsutrustning till blodtrycksmätare och portlås. Det är en utveckling som kommer att ge oss säkrare transporter, mindre negativ miljöpåverkan, möjlighet till avancerad vård i hemmet och mycket mer. Det är en utveckling som kräver ett öppet nät, där alla kan kommunicera med alla!

Precis som för människor måste alla uppkopplade saker ha en öppet tillgänglig adress. De måste kunna kommunicera med människor och saker. Kommunikationen ska styras av behoven och inget annat. För att uppnå detta krävs IPv6.

De förslag som finns om att lösa adressfrågan på Internet med andra tekniker riskerar att leda till en situation där information blir inlåst i avgränsade nät. Om information finns på ett avgränsat nät kan den stoppas vid “porten” ut till “stora Internet”. Orsakerna till att stoppa information kan vara politiska, ekonomiska eller något annat men det är den som äger “porten” som bestämmer vad som ska släppas fram.

Och det är nu det blir intressant. Utan IPv6 är risken stor att vi får ett Internet som består av öar som binds samman av välbevakade broar. I förlängningen kan vi se ett Internet där gated communities som bara släpper ut och in “rätt” sorts information ligger sida vid sida med “digitala favelas”.

I avgränsade nät, där operatörer kontrollerar kopplingarna ut på “det stora Internet” blir dessutom risken för individens integritet så mycket större. Det blir lättare att kontrollera och avlyssna trafiken i ett fåtal väl avgränsade kopplingspunkter. Det är en fara för ett demokratiskt och öppet samhälle.

Är detta en önskvärd utveckling? Nej och därför behövs IPv6!

/Johan Groth, seniorkonsult, Metamatrix AB

/Olle E. Johansson, nätverkskonsult och VD, Edvina AB

PS För den som vill läsa mer finns t.ex. .SE:s sidor om IPv6:http://ipv6.iis.se/