Nätverket SIP samlar ett antal riksförbund, föreningar och bolag under ett gemensamt “paraply”. SIP står för Samhällsförändring I Praktiken och nätveket driver projekt, stödjer föreningsverksamhet och arbetar med uppdrag, i första hand inom områdena kultur, entreprenörskap, föreningar, jämställdhet, utbildning och internationella frågor.

SIP har tagit sig före att göra en kartläggning av digitala kommunikationsverktyg för folkbildning och distansstudier. Målsättningen och ambitionen i genomförandet är goda och förtjänar uppskattning. Rapporten finns att köpa i SIP:s webshop. Rapporten går inte att ladda ner utan man måste köpa ett pappersexemplar för 300 kr.

I rapporten finns jämförelser och tester av ett antal olika programvaror omfattande kommersiella produkter som Projektplatsen och First Class till enkla verktyg som ICQ.

Redan här börjar det bli knepigt. I rapporten pratar man om helhetslösningar och att man vill jämföra dessa. Produkterna är dock väldigt olika, från BBS-liknanden system som First Class via fullfjädrade publiceringssystem som Joomla till utbildningsplattformar som Fronter. Verktygen fyller helt olika funktioner och bör utvärderas utifrån denna sin funktion.

Testkriterierna är delvis märkliga. Användarvänlighet kan inte utvärderas baserat på författarens “första intryck, upplevelse och egen bedömning”. Här finns tydliga kriterier och en väl grundad teori att falla tillbaka på.

Vidare finns flera sakfel i rapporten. Open source innebär inte att programvaran är gratis. Freeware är gratis men det är inte sharware. Det finns många freeware och shareware program som inte använder reklam och banners. Man kan inte säga att betallösningar (dvs. kommersiella programvaror) generellt är enklare att administrera. Exemplen är många.

Språkligt är rapporten mycket svag vilket gör den svår att läsa och svårare att förstå.

Rapportens brister vägs till liten del upp av en sammanställning av studieförbundens distansutbildningar och digitala kommunikationsverktyg och av att rapporten trots allt samlar information om och länkar till många spännande och nyttiga program.

Jag är tveksam till att rekommendera rapporten då dess många brister inte gör den lämplig för den ovane användaren (som sannolikt är rapportens målgrupp). I brist på bättre sammanställningar kan den möjligen fylla en funktion men bör läsas med varsamhet.