Boken “Katten Murrs tankar om livet samt fragmentarisk biografi över kapellmästaren Johannes Kreisler i form av slumpvisa makulaturblad” av E.T.A. Hoffmann (ISBN 10-7486-129-4) är en mycket märklig och vacker bok.

Själv formen på boken är ovanlig, förvirrande och samtidigt förklarande. Katten Murr samlar sin livsvisdom i tvenne band av sin ofullbordade självbiografi (det tredje bandet kom aldrig till på grund av Murrs hastiga bortgång). Murr har dock skrivit på baksidan av makulaturblad från vad som visar sig vara en biografi över kapellmästaren Johannes Kreisler. Så blandas kattens självsäkra yttranden med mer reflekterande och sorgsna episoder ur en musikers liv.

Hoffmann lyckas i sin bok, omväxlande genom ögonen på katten och kapellmästaren, kommentera i stort sett alla viktiga frågor inom det gryende 1800-talets kulturliv och politiska liv. Utöver detta är boken en labyrint av tankar, idéer och motsättningar. Läsaren lämnas föga ro när hans samvete, förnuft och känsla ställs inför ständigt nya frågor om hur man ska leva sitt liv. En sak är dock klar: Hoffmann tar tydlig ställning för konsten och friheten.

Själv är jag böjd att hålla med den godmodige pater Hilarius när han säger: “Distinguendum est inter et inter” och liksom den gode patern har jag inget emot ett glas moselvin, lite färskt bröd, salt och kummin när jag söker reda ut livets små och stora frågor!