Nu har jag tagit ytterligare ett spadtag i mina gamla gömmor. Resultatet blev sex presenatationer som jag höll under perioden augusti 1998 – mars 2000.

Föredraget Internet – nya möjligheter, nya utmaningar höll jag på en studiedag på Barkabyskolan. Fokus låg på vilka förändringar Internet innebär för skolan. Det ingick ett antal övningar vilka ger en bild av vilken kunskapsnivå som var vanlig på den tiden.

Härnäst kommer Internet som social och kulturell miljö m.m. som var ett inspirationsseminarium på en liten statlig myndighet. Här var man intresserad av Internets sociala och kulturella effekter.

På tredje plats har vi IT in Education – The Role of Government. Jag fick en inbjudan att komma till Brasilien och berätta om hur Sverige arbetat på nationell nivå för att stimulera användingen i skolan. På den tiden ville man öka IT-användningen bland annat inom den omfattande yrkesutbildning som fanns i landet. För att nå resultat krävdes samverkan mellan stat, regioner, kommuner, företag, intresseorganisationer etc. vilka alla var företrädda på konferensen.

En tid senare var det dags att prata på temat Combining Art and Science through Information Technology i San Antonio i USA. Konferensen var en då helt ny konferens som tyvärr gick i graven efter bara några år. Hur som helst var jag just då på Interaktiva institutet varför det kändes angeläget att tala lite grann om hur Internet påverkar vår kunskapsbild på ett lite djupare plan. Jag är själv lite kluven inför detta föredrag så all återkoppling välkomnas!

Senare samma månad var det återigen dags för en fortbildningsdag för lärare. Föredraget hette Skoldatanät – vad är det?.

I mars 2000 fick jag möjlighet att delta i en mycket spännande konferens i Kairo. Åter igen var temat nationella insatser för att främja IT-användingen i skolan. Föredrag heter mycket riktigt National support for a local IT-development within the K12-sector. Jag talade precis före Vint Cerf som jag haft nöjet att träffa och lyssna på vid flera tillfällen. Just denna gång talade han om de planer som då fanns och som nu börjar gå i uppfyllelse vad gäller att bygga ut Internet i hela vår solsystem.

Det kan komma fler reliker vad det lider.