Copylinda har tagit inititativ till seminariet “Misstag och floppar” som genomförs i .SE:s regi. Fyra föredragshållare ger en bild av Internets historia i Sverige, däribland undertecknad. Jag fokuserade på vad som hänt i skolan. Mitt föredrag bifogas nedan. Enjoy!