Björn Alberts har tagit fram en Modell med 14 punkter för kampanjer i social media (se översiktsbild till höger). Modellen fokuserar på hur man bygger upp en effetiv kampanj med hjälp av en webbplats och sociala medier. Alberts verkar i första hand tänka på en marknadsföringskampanj men modellen kan, enligt min bedömning, lika gärna användas för en politisk kampanj eller motsvarande.

Det jag ser som styrkor i modellen är det tydliga fokus som läggs på målgrupp och erbjudandet. Alberts bild passar också bra ihop med min syn på framtidens webbplats/webbnärvaro.

modellJag har i en tidigare post beskrivit hur varje organisation i framtiden måste inse att deras webbnärvaro är något mycket mer än deras egen webbplats. Det handlar om att möta användarna i de kanaler och i de format som de föredrar och känner sig bekväma med.

I min beskrivning skiljer jag på tre lager: informationskällor, integration och interaktion. Alberts modell beskriver på en mer detaljerad nivå interaktionslagret. Modellerna kompletterar således varandra.

Jag tycker att det är riktigt bra att det nu börjar dyka upp bra modeller för de som vill bygga framtidens webbplatser!

2 Replies to “Modell för kampanj på webben och i sociala medier

  1. Tack själv! Jag tycker din modell är mycket tilltalande och “pushar” gärna för den.

    /Johan

Comments are closed.