Jag har blivit involverade i ett projekt kring samverkan för folkbildning. Det hela handlar om att ett antal aktörer inom en viss bransch (företag, myndigheter, organisationer etc.) vill samverka kring olika folkbildande insatser riktade mot breda grupper inom samhället.

Ett led i detta är att se hur en sådan samverkan kan realiseras. Jag anser att projektet “Det svenska skoldatanätet” är ett exempel på lyckad samverkan mellan privat, ideellt och offentligt för att öka kunskapen och medvetenheten inom ett visst område i samhället.

Fler detaljer finns i presentationen nedan. Vill du veta mer om hur privat och offentligt kan skapa fungerande och resultatinriktad samverkan så är det bara att höra av sig till mig!