För en tid sedan valdes jag in i 2010 års förbundsstyrelse i Sverok. Eftersom Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund så är det både ett  förtroende och en utmaning att få vara med i förbundstyrelsen.

Min bakgrund skiljer sig möjligen från många andras inom Sverok i det att jag började spela figurspel, rollspel, brädspel och lajva i relativt hög ålder. Eftersom det gått några år sedan dess så skulle jag tro att jag tillhör de äldsta som valts in i förbundsstyrelsen. Jag hoppas därför kunna bidra med en lite bredare (och längre ;-)) livserfarenhet i styrelsens arbete.

Samtidigt har jag varit aktiv i lokala spelföreningar, konvents- och arrangörssammahang och inom Sverok centralt i en omfattning som gör att jag känner att jag förstår Sverok som organisation. Jag känner också starkt för många av de frågor som gör Sverok speciellt och unikt: den höga graden av decentralisering, förtroendet för den enskilde, ofta unga, medlemmen, engagemanget hos medlemmarna, betoningen av folkbildning, lärande och demokrati etc.

I styrelsen vill jag bidra i arbetet med olika framtidsfrågor. Sverok lever, som alla organisationer, i en föränderlig omvärld (allt från ny teknik till nya bidragsregler) och det gäller att förändras i takt med omvärlden. Här tror jag att mina erfarenheter från gränslandet mellan politik och myndigheter kan vara till nytta. Sverok är ett stort förbund vilket ställer krav på ordning och struktur. Även här tror jag att jag har en del att bidra med utifrån den erfarenhet jag har av styrelsearbete under många år och som arbetsgivare och företagsledare. Jag har ett särskilt intresse för frågor som rör barn och deras föräldrar och hur de förhåller sig till spel av Sveroks typ. Här tror jag det finns en nyckel till förbundets rekrytering av nya medlemmar.

Jag ser fram emot att få sitta i förbundstyrelsen. Det ska bli roligt, lärorik och intressant! Tack alla som röstade på mig!

One Reply to “Ny i Sveroks förbundsstyrelse”

  1. Vilken tur för Sverok att få din erfarenhet,kunskap (observera att jag inte skriver något om ålder) bland övriga i styrelsen. Grattis

Comments are closed.