Den 3 november, i samband med Internetdagarna, genomfördes seminariet “15 år med Internet i Sverige”. Ett 50-tal deltagare fick höra fyra föredrag om Internets dåtid, nutid och framtid. Föredragen finns nu att tillgå nedan.

Först gör jag en kort introduktion som på en bild visar 15 års historia och på en bild gör en SWOT-analys av Internet.

Joakim påpekar att en nytt medialandskap växer fram. I detta landskap kan färre göra mer och många göra mycket utan att ta särskilt mycket betalt. Vad innebär detta för branschen? Vilka företag kommer att böja sig? Vilka kommer att brytas?

Pär talar om verktyg för samtal. Han gör en mycket spännande grafisk framställning av hur olika verktyg använts hittills och vågar sig också på en prognos. Pär ger oss också flera intressanta kategorier att tänka kring (distribuerat-centraliserat, öppet-propreitärt, subscribe-ad hoc, sällan-ofta etc.).

Per-Olof tar upp flera exempel på då utvecklingen av Internet kunnat leda rakt ner i diket. Hoten har varit av olika karaktär; tekniska, juridiska, ekonomiska. Det intressanta är att Internet har klarat sig. Vad kan vi lära av detta?

Greg talar om framsteg, avstånd (fysiska och andra), om vad som händer när allt är uppkopplat och pratar med varandra samt om hur vi styr samhället.

One Reply to “Presentationer “15 år med Internet i Sverige””

Comments are closed.