girardJag brukar ju recensera böcker här allt som oftast. Nu har jag satt tänderna i en sak som kräver lite mer än vanlig slöläsning: “Syndabocken – en antologi” (ISBN 91-976787-1-6). Boken innehåller ett urval av den franske filosofen och historikern René Girards texter. Det är verkligen en omvälvande bok, en utflykt i filosofi, litteraturvetenskap och historia.

Boken är så laddad av tankar och kunskap att jag sällan kan läsa mer än tre till fem sidor i taget. Sedan krävs tre till fem dagar för att smälta det jag läst. Det är därför rimligt att jag recenserar boken i delar vilket passande nog kommer att motsvara antologins olika delar.

Den första delen behandlar det “triangulära begäret” och kommer ur “Romantikens lögn och romanens sanning” (1961). Girard utgår från ett av individen grundläggande priviligeum: att få känna begär efter något. De flesta av oss tänker nog att begäret är en relation mellan ett subjekt (den som begär) och ett objekt (det begärda). Det mest filosofiska vi brukar hamna i utifrån detta är väl frågan om vilket pris som är värt att betala för att möta ett visst begär.

Girard spänner emellertid upp en ny dimension. Han inför en tredje part: förmedlaren. Denne kan spela flera olika roller. Förmedlaren som är en idol kan t.o.m. vara den som väljer objektet för subjektets begär. Förmedlaren som är en mentor kan vara den som hjälper subjektet nå objektet. Och det är nu det blir intressant!

Den förmedlare som ursprungligen ska hjälpa subjektet att tillfredsställa sitt begär kan i och med denna sin roll upplevas som en konkurrent om objektet. Utifrån denna insikt kan Girard på ett stringent sätt förklara vad avundsjuka, svartsjuka och hat är. I och med detta kan vi förstå dessa känslors väsen och t.ex. komma till insikt om varför vissa människor ofta känner sig förfördelade etc.

Ytterligare en intressant insikt gäller girighetens väsen. Här har förmedlaren, den rike person som subjektet vill efterlikna (och därmed överträffa!), vuxit sig större än objektet (rikedomen). Den girige strävar egentligen inte efter pengarna utan efter att överträffa förmedlaren. Det är därför den girige aldrig blir nöjd …

Jag är skolad i en naturvetenskaplig och matematisk tradition. För mig var det en storartad upplevelse att se en person som med matematisk precision kartlägger komplicerade mänskliga förlopp utan att förlora vare sig exakthet eller den mystik som liver rymmer.

Fortsättning följer.

One Reply to “René Girard #1: Det triangulära begäret”

  1. Tack för en intressant postning!. Girard är helt ny för mig. Har beställt boken på Adlibris. Ser fram mot fler delrecensioner!

Comments are closed.