Under ett antal år medverkande jag i studenttidningen Bruxanvisningen. Tidningen var i huvudsak ett programblad för KTH:s Quarneval men innehåll en hel del annat smått och gott. Denna lilla saga skrev jag tillsammans med Anna H. Den publicerades i Bruxanvisningen nr 13, den 12 maj 1990.

Anitha Bondestam, fp-politiker, använde sagan i en debattartikel i DN. Hela sagan återgavs och utgjorde utgångspunkt för ett resonemang kring hanteringen av unga på glid. Så kan dikten förekomma verkligheten!

Sagan om De tre bröderna Buse

Det var en gång tre bröder. Det var den lille brodern Buse, den mellanstore brodern Buse och den STORE brodern Buse. De tre bröderna skulle gå över Sergelplattan för att illfenas med stadens innevånare, men bakom en pelare stod en välmenande socialassistens och lurpassade (tyvärr hade hon bara resurser till att hjälpa en av bröderna Buse). Först kom den lille brodern Buse.

– Tjipp, tjipp, tjipp, lät det när han smög över Plattan i sina Converse All Stars. Plötsligt hoppade socialassistenten fram  bakom pelaren.

– Vart är du på väg, min lille vän? frågade hon.

– Ja’ ska’ ba’ ner å bomba tricken, sade den lille brodern Buse.

– Då måste jag omhänderta dig, sade socialassistenten.

– Nä, gö’nte de’, sno brorsan som kommer efter mej, fö’ han e mycke’ värre, sade den lille brodern Buse.

– Ja, låt gå då, sade socialassistenten. Härnäst kom mellanbroderna Buse.

– Tjoff, tjoff, tjoff, lät det när han hasade över Plattan i sina Stan Smiths. Plötsligt hoppade socialassistenten fram bakom pelaren.

– Vart är du på väg, min lille vän? frågade hon.

– Ja’ ska’ ba’ in å snatta skivor och godis, sade den mellanstore brodern Buse.

– Då måste jag omhänderta dig, sade socialassistenten.

– Nä, gö’nte de’, sno brorsan som kommer efter mej, fö’ han e mycke’ värre, sade den mellanstore brodern Buse.

– Ja, låt gå då, sade socialassistenten.

Och då kom den STORE brodern Buse.

– Klamp, klamp, klamp, lät det när han stegade över Plattan i sina fallskärmsjägarkängor. Plötsligt hoppade socialassistenten fram  bakom pelaren.

– Vart är du på väg, min lille vän? frågade hon.

– Ja’ ska’ ba’ ut å nocka en kärring, sade den STORE brodern Buse.

– Då måste jag omhänderta dig, sade socialassistenten.

– Ja, försök de’ ru’, sade den STORE brodern Buse.

Och när socialassistenten steg fram emot honom slog den STORE broderna Buse ner henne och från den dagen kunde de tre bröderna Buse härja fritt i Stockholms City.