Jag har fått förmånen att leda ett seminarium som genomförs i samband med årets upplaga av Internetdagarna. Seminariet vill uppmärksamma att det i år är 15 år sedan Internet slog igenom på bred front i Sverige. Tanken är att blicka mot framtiden utifrån ett avstamp i historien. Flera spännande föredragshållare kommer att ge sin bild av då och nu. Jag hoppas du vill anmäla dig! Sprid gärna denna information vidare i dina nätverk!

—————————————————————————–

15 år med Internet i Sverige

Ett öppet seminarium i anslutning till Internetdagarna

År 1994 var ett viktigt symbolår för Internets utveckling i Sverige. Den första IT-kommissionen visade att Internet blivit en viktig politisk fråga. Bildandet av KK-stiftelsen med sin ”IT-miljard” visade att det fanns pengar för satsningar på IT. Det svenska skoldatanätet byggdes ut och blev en av de allra första webbplatserna som riktade sig till nya, breda målgrupper (elever och lärare).

1994 var också året då Carl Bildt skickade sitt uppmärksammade mejl till president Clinton i USA, en händelse som fick ett oerhört symbolvärde. Det visade att Internet var något som faktiskt kunde vara till nytta och nöje för alla.

Detta femtonårsjubileum vill vi uppmärksamma med ett öppet seminarium under Internetdagarna, den 3 november. Där medverkar några av de personer som var med när Internet slog igenom på bred front. Seminariet är öppet för allmänheten och vänder sig till alla som är intresserade av Internets historia och framtid. Fokus kommer att ligga på användning och tillämpningar snarare än den rena tekniken.

Agenda

Tid: Tisdag 3 november, 13.00 – 17.00

Lokal: Musiksalen i Norra Latin, Drottninggatan 71B

13.00 Introduktion – Johan Groth, moderator

13.15 Samtal pågår! – Pär Lannerö, Internetstrateg på MetaMatrix

13.45 Mediernas kärleksbarn har blivit tonåring – Joakim Jardenberg, Mindpark

14.15 Paus med kaffe

14.45 En öppen infrastruktur – Per-Olof Josefsson, fd Tele2, NIC-SE med mera

15.15 Intertnetflugans offentliga förvaltningssurr – Olov Östberg, professor emeritus vid Mittuniversitet, f.d. organisationsdirektör på Statskontoret/Verva

15.45 Paneldebatt och diskussion

16.30 Avslutning

Anmälan

Seminariet är öppet för allmänheten och kostnadsfritt, men förhandsanmälan krävs. Anmälan till seminariet görs på sidan internetfemton.axaco.se, senast torsdag 29 oktober.

Talare och beskrivning föredrag

Joakim Jardenberg, VD Mindpark

Skåning med ett ben i humanismen, ett ben i tekniken och ett ben i affären. Var med från början på aftonbladet.se och har sedan dess jobbat med de flesta större medieföretagen i Sverige. Nyss kommersiell utvecklingschef på Helsingbogs Dagblad, numera VD i utvecklingsbolaget Mindpark som ägs av fem starka mediehus.

De traditionella medierna var definitivt inte beredda på vad som drabbade dem för 15 år sedan. Tvingade att leva tillsammans har relationen vuxit fram till den symbios vi ser idag. Men det är en komplicerad relation, så som det blir när det det skiljer 150 år mellan yngst och äldst i familjen. Under 30 minuter gör vi en resa från då till nu, till imorgon.

Pär Lannerö, Internetstrateg på Metamatrix AB

Pär har föreläst om webbens utveckling sedan Mosaic Netscape 0.9b. Pär står bakom ”Ett smultronställe för Internetblåbär” och är grundare av webbmuseet dejavu.org. Han är en av grundarna av Metamatrix AB.

När jag blickar bakåt ser jag en rörelse från ämnesfokuserade trådade samtal till personfokuserade ad hoc-samtal där den röda tråden inte skapas av ämne utan av sociala objekt, relationer och sökfunktioner. Blickar jag framåt så tror jag att “karma”, “facerank” och avancerade semantiska sökhjälpmedel (t.ex. med geo-hänsyn) kommer att påverka dialogformerna. Det sker en snuttifiering och synkronisering i betydelsen att asynkron kommunikation minskar på bekostnad av “the realtime web”. Dessa två trender ökar på den digitala klyftan mellan ung och gammal, eftersom vi äldre lätt blir stressade av det ständiga flödet och bristen på fördjupning, medan de unga tycks ha en förmåga att dra nytta av det ständigt närvarande nätverket.

Per-Olof Josefsson, expert Internet som infrastruktur

Per-Olof har varit chef på flera av de organisationer som bygger Internet i Sverige, bl.a. Stiftelsen för Internetinfrastruktur och NIC-SE (bolaget som ansvarade för registreringar av se-domäner). Innan dess arbetade han bl.a. på Tele 2 som ansvarig för strategifrågor kring Internet. Per-Olof var med om att bygga upp SwipNet, den första kommersiella Internetoperatören i Sverige och en bland de första i Europa.

Under de senaste 15 åren har Internet genomgått en utveckling från akademiskt nät till arena för såväl kommersiella som andra aktörer. Hur gick det till när alla skulle ”in på nätet”? Vad krävs i form av samverkan för att bygga fungerande tjänster? Vilka utmaningar står vi inför under de kommande åren när inte bara företag och människor utan i stort sett allting ska kopplas upp?

Olov Östberg, professor em

Olov Östberg är professor emeritus vid Mittuniversitets i Sundsvall satsning på Publika informationssystem. Han har tidigare haft professorstjänster i Luleå, Storbritannien, USA och Japan. Olovs kontakter med Internet härrör från åren 1986-2008 och tjänsten som organisationsdirektör på Statskontoret/Verva.

Regeringen Bildt uttalade 1994 att Sverige 2010 skulle ”tillhöra den globala utvecklingens absoluta spjutspetsar när det gäller utnyttjandet av informationsteknologin”. Regeringen Reinfeldt uttalade 2008 att Sverige 2010 skall ha ”återtagit en världsledande position inom e-förvaltningsområdet”. Sverige har tydligen livaktiga underlandsambitioner, men som Den Röda Drottningen sa till Alice i Underlandet: ”Du måste springa fortare än så för att stanna kvar på samma ställe!”