Sociala medier är, som man säger, en vogue just nu. Många är de som käner sig kallade att ge sin syn på läget (icke minst undertecknad). Tyvärr är många av tyckarna vad en vän till mig brukar kalla “propellerhattar” och visst är det bra att det finns entusiaster som gillar t.ex. ny teknik i sig men det måste också finnas de som tänker på nyttan av den nya tekniken. Nytta kan finnas av flera slag men tidningen Entreprenör fokuserar helt naturligt på affärsnyttan när de i nr 6-2009 avhandlar frågan under rubrikerna “Twittrande resenärer lyfte Ving” och “Så bidrar sociala medier till affärerna”.

Det spännande med Ving är att de verkar agera snabbt, testa ett koncept och sedan ut- eller avveckla det. Detta tror jag är rätt sätt att agera i den väldigt föränderliga värld som just nu växer fram på nätet. Många tror ju att utvecklingen kommer att gå fortare och fortare. Själv tror jag att det vi ser just nu är snabba förändringar i en ny och outforskad bransch. Just nu gäller det, hur som helst, att vara öppen och lyhörd. Våga prova och dra slutsatser. Här har många mycket att lära av Ving!

Vad gäller expertens tio tips i den andra artikeln så handlar det mycket om att interagera med och följa sina kunder eller målgrupper via sociala medier. Det här är en viktig poäng. Sociala medier är inte bara nya och fler kanaler att nå ut med. Det handlar om att ändra sitt sett att se på kunden, att se kunden mer som en partner. Kanske man kan säga att det leder till plattare relationer. Denna utveckling är i och för sig inte konstig utan pågår inom många andra sektorer också.

Nå, läs gärna artiklarna i Entreprenör (förresten läs gärna hela tidningen)!