getxinfo

Boken “Token Gimpel” av Isaac Bashevis Singer (ISBN 91-7642-067-1) är tydligen Singers genombrottsbok. Det är i alla fall en samling (dussinet jämnt) av berättelser från förra sekelskiftets Polen. Berättelserna har väldigt olika karaktär. Några, som De små skomakarna, skildrar, i närmast biografisk form, vardagen i de judiska byarna i skuggan av världskrig och fattigdom. Andra är närmast fabler med sin tydliga moralism (t.ex. Den fine herrn från Kravków). Utöver detta rymmer boken bland annat två spökhistorier!

Jag erkänner: jag slukar Singers böcker rätt upp och ner, varenda en. Singer fångar en tid och stämning som inte längre finns. Han visar oss den magi som finns i vardagen runt omkring oss. Singer får oss att förstå att det finns hopp, alltid och trots allt. Personerna i Singers böcker lever, strävar, svälter, längtar och älskar.

Den östeuropeiska judiska kulturen visar också vikten av samhörighet, kunskap och tro. Detta är ett budskap som på intet sätt förlorat sin giltighet under de 100 år som gått sedan Reb Moshe Ber till fots lämnade Warszawa.

Låt oss också alltid begrunda Reb Abraham Moshes ord: “Man bör alltid vara glad”. Även om det inte alltid är lätt så är det alltid möjligt.