[Denna text publicerades på Mindpark den 17 november 2009.]

Frågan om hur Internet påverkar saker och ting vi gör fortsätter att intressera mig och många andra. Här en “thought of the day” som jag fick inspiration till på dagens lunch på Kulturhuset.

Fordomsdags fanns det något som hette “lösryckta citat”. Det var något som till exempel offentliga personer kunde råka ut för. I stort sett gick det till så här. En offentlig person uttalade sig för media, sannolikt i relativt många ord. Journalisten återvände till kammaren och skrev sitt reportage i vilket delar av samtalet kom med. Den offentliga personen upptäckte när alstret gått i tryck att han eller hon inte formulerat sig så där slugt som han eller hon borde ha gjort. Räddningen var dock nära: den intervjuade framhöll helt enkelt att artikeln innehöll citat som var lösryckta ur sitt sammanhang och kunde därmed slinka ur knipan. Naturligtvis kunde det även fungera åt andra hållet: en illvillig skribent kunde verkligen rycka ut citat ur sitt sammanhang för att sätta någon på pottan.

De senaste årens utveckling har dock i stort sett eliminerat möjligheten till lösryckta citat, samtal bandas eller filmas och läggs upp i sin helhet, om inte av skribenten själva, så av någon annan som var där och fotade/filmade/spelade in med sin mobil/dator/digital kamera.

Min synpunkt är att vi idag sparar så mycket mer media och att det ofta finns flera som sparar media att vi får mycket rikare och ofta kompletterande skildringar av ett visst förlopp. Detta gör att de lösryckta citaten blir färre.

Var detta uppenbart? Varför skriver jag denna post? Jo, jag tror att vi kommer att få se ett annat och potentiellt värre fenomen växa fram. Detta är inte de lösryckta citatens problem utan de förenade citatens problem. Allt (mer eller mindre) som en offentlig person säger kommer att dokumenteras vilket gör att journalister och andra kan lägga samman allt en person sagt, nu och igår.

De flesta av oss är inte tillräckligt klara i knoppen för att under en period av, säg, tio år vara helt konsistent och kongruent och sammanhållen. Detta gör att vi ändrar uppfattning, beslutsorsaker, motiv etc. I det moderna samhället kommer vi dock hela tiden att bli påminda om vad vi sade vid den och den tidpunkten. Debattörer, journalister och andra kommer med andra ord alltid att kunna peka ut brister i resonemanget, brister som i sig kanske är helt ointressanta eller en rimlig konsekvens av ändrade förhållanden.

Det som oroar mig är att en sådan de förenade citatens diskurs kommer att leda till en trivialisering av debatten och riskerar att bidra till senationsskrivande, politikerförakt etc.

Jag tror (se här och här) att vi alla mår bäst av att vissa saker glöms allt eftersom …

/Johan Groth

PS Mina tankar och funderingar kring webben, böcker och filmer hittar du på www.gogab.se