Möten, möten, möten … Visst vore det skönt att vara utan dem (eller i alla fall många, som det visar sig, onödiga möten). Nu finns en amerikansk (förstås) rörelse som heter ROWE (Results-Only Work Environment). Här ger man individen full frihet att planera sin tid bara uppsatta mål uppnås.

Jag är själv inte någon stor anhängare av möten om de inte är arbetsmöten med konkreta resultat i bortre ändan så jag tycker detta låter lockanden. I en tidigare post har jag lyft fram mötena som en, idag, oundgänglig del av arbetslivet. Kanske ser vi en ny trend växa fram?

Läs mer om ROWE på Rekryteringsbloggen!