Vissa saker tar man helt enkelt för givna. Det är mänskligt men dumt eftersom man då kanske inte inser vad de egentligen betyder och vad de är värda.

En sådan sak är en kran som det rinner rent vatten ur. Sannolikt anser en bedövande majoritet av Sveriges befolkning att en sådan kran inte bara är helt naturlig utan också en rättighet.

Vi vet att så inte är fallet. Många miljoner människor över hela världen har brist på vatten. Detta är ett allvarligt hot mot deras hälsa och deras möjligheter att skapa ett drägligt liv.

Ban Ki-moon formulerar saken så här: “Safe drinking water and basic sanitation are intrinsic to human survival, well-being and dignity” och FN driver under parollen Water for Life ett antal projekt för att ge fler människor mer och renare vatten.

Det faktum att vi har rent vatten i våra hem är en verklig lyx. Tänk på det nästa gång du vrider på kranen!