den-amerikanska-mardrommen-bakhallet-mot-kvinnornaJag har nyligen läst “Den amerikanske mardrömmen” av Susan Faludi (ISBN 978-91-86067-67-0). Boken handlar om hur USA, landets politiker och medborgare agerat och resonerat efter katastrofen i World trade center och varför man gjort så. Det finns gott om recensioner av boken på nätet (se t.ex. Lena Anderssons recension i SvD eller den fullmatade sidan, inklusive intervju med Susan Faludi, hos Leopard förlag), de flesta eniga om att det är en viktigt och angelägen bok.

Faludi tydliggör på ett väldokumenterat sätt hur stora delar av USA:s befolkning tolkar världen genom ett antal grundläggande myter. Dessa är

  • myten om den mörkhyade och farliga fienden (ursprungligen indianerna, senare afroamerikanerna, till slut muslimerna) som söker tränga in i den vite amerikanens hem,
  • myten om den starke mannen som skydd mot fienden och
  • myten om den svaga kvinnan som en förutsättning (sic!) för den starke mannen och därmed för samhällets frälsning.

Ergo, med en logik som undgår mig, kräver USA:s trygghet att kvinnan är passiv och hållen i korta tyglar. En stark kvinna blir, omvänt, ett hot mot mannen och därmed mot USA:s framtid. Det hela låter ju absurt och är det också men Faludi visar med mångfaldiga citat och hänvisningar hur den genomsnittlige amerikanen inte har förmåga och/eller vilja att konfrontera verkligheten. Lättare då att skapa en tydlig bild och “läsa” världen genom detta  filter.

USA är den absoluta stormakten i dagens värld och även om detta på sikt kommer att förändras så kan man konstatera att makten och styrkan ligger hos ett land vars ledare, journalister, beslutsfattare m.fl. resonerar som småkungar i avsides belägna länder måste ha gjort på 1100-talet.

I USA:s politik och debatt härjar ännu i det 21:a århundradet häxor och troll som måste besvärjas med urgamla ritualer. Det första offret är, förstås, sanningen (och Faludis exempel på hur man konstant böjer sanningen i USA är överväldigande). Det andra är, lika klart, rättvisa, frihet och jämställdhet mellan alla människor.

Faludi gör det helt klart att en av våra viktigaste strider just nu är striden om jämställdhet mellan kvinnor och män, i USA och i alla andra länder!

Läs boken, gärna idag!