Några sociala medier varav jag använder flera

Jag gillar sociala medier, därom torde väl ingen tvekan råda. Jag använder flera sociala medier om dagen och i stort sett varje dag. Jag använder sociala medier i mitt arbete, i mina ideella engagemang och i mitt privatliv. Jag använder sociala medier

 • för att hålla kontakten med vänner, kollegor, partners och kunder
 • för att ställa frågor och få svar (skaffa information)
 • för att få råd, tips och, icke minst, värdeomdömen (få kunskap)
 • för att omvärldsbevaka (kan man skriva så?)
 • för att sprida information om eller skapa debatt i aktuella frågor (t.ex. baserat på intressanta tidningsklipp eller bloggposter)
 • för att öka medvetenheten i olika frågor (t.ex. om att det pågår val till styrelsen i någon förening jag är med i och vi söker kandidater)
 • för att, det erkänner jag, stärka mitt eget varumärke i en värld där vem du är och vad du vill blir viktigare än var du är anställd och vilken titel du har (detta skifte från formella till personliga meriter förtjänar en egen post framöver tror jag visst)

Jag ser många fördelar med att arbeta med sociala medier, bland annat

 • hög interaktivitet, dvs. möjlighet till levande dialog med andra
 • god spridning, dvs. möjlighet att nå ut till många mottagare
 • “interoperabilitet”, dvs. möjlighet att koppla samman olika funktioner och tjänster
 • aktualitet, dvs. möjlighet att få reda på vad som händer “just nu”

Möjliga nackdelar med att använda sociala medier är, som jag ser det, bland annat

 • splittring av koncentration och fokus (iofs en allmän sak i dagens samhälle …)
 • “tweets per se”, dvs. att man lockas av spelmetaforen i sociala medier (se t.ex. min post “Kiva vs. Mafia Wars på Mindpark) och snarare samlar followers än riktiga kontakter
 • lock-in av din information i tjänster som drivs av anonyma internationella bolag (se t.ex. min post “Radikaler i kapitalets sold?” på Mindpark)
 • rollpyttipanna, dvs. de möjliga negativa konsekvenserna av att du inte håller isär dina olika roller (t.ex. privatpersonen som ger råd och tjänstemannen som fattar beslut), något som är lätt hänt eftersom sociala medier fokuserar på dig som individ

Sammantaget tycker jag dock att fördelarna överväger nackdelarna. Vad tycker ni? Hör gärna av er med synpunkter och kommentarer!