En av doldisarna bland den sociala webbens tjänster är Digg. Digg kan beskrivas som ett användardrivet bibliotek. I Digg samlas webbsidor som användarna (dvs. du och jag) tycker är viktiga. När du är på en viss sida på webben så kan du enkelt “digga” den, dvs. registrera sidan på Digg. Om någon redan diggat sidan så får sidan en “poäng” till.

Om och när en sida får tillräckliga många diggs så lyfts sidan fram och blir synliga på Diggs hemsida och/eller utvald temasida. Som läsare får man alltså en uppfattning om hur pass populär en viss sida är. Förhoppningsvis hänger detta samman med om sidan är intressant, relevant och aktuell.

Man kan också söka på Digg (testa t.ex. denna sökning på Unicef) och får då upp statistik kring sökordet (hur sökordet diggats under olika tidsperioder, i vilka kategorier det diggats, vilka sidor som varit mest populära etc.).

Jag är förtjust i Digg just för att du kan skapa ett personligt bibliotek där de olika bidragen blir rankade. Du får alltså inte bara mer material och länkar och bilder utan rankade sidor.

Digg går just nu igenom stora förändringar för att länka samman “viktningsfunktionerna” på Digg med “flödesfunktionerna” på t.ex. Facebook och Twitter. Läs mer i denna artikel om Digg på CNN. Spännande är också de olika grafiska gränssnitt mot Digg som nu utvecklas och som verkligen kan komma att underlätta informationssökning (här och här) och informationsvärdering (här och här).

Digg är en spännande och underskattade tjänst som är väl värd att utforska. Digg finns idag dessutom som app till iPhone.