Samma dag som jag disputerade fick jag en tredje artikel publicerad i det som man brukar kallad reviewed journals, dvs. tidskrifter där varje artikel granskats av typiskt tre andra forskare.

Detta lilla verk (blott två sidor) gillar jag själv bäst. Artikeln söker bringa redan i en långdragen förvirring kring hur man ska dela upp effekterna av trycket i en fluid i en del som motsvarar energiöverföring mellan de olika hastighetskomponenterna (i x-, y- och z-led (eller motsvarande)) och en del som motsvarar en s.k. transportterm.

På 1950-talet gjorde en tysk forskare, J.C. Rotta, en uppdelning som de flesta använt mer eller mindre utan egen reflexion kring uppdelningens eventuella fysikaliska riktighet. På senare år (dvs. i slutet av 1900-talet) hade andra forskare presenterat andra uppdelningar.

Vilken uppdelning var rätt i den meningen att den gav alla termer rimliga fysikaliska tolkningar och att uppdelningens delar uppförde sig rätt i olika strömningar? (Rent matematiskt kan man göra uppdelningen på i stort sätt oändligt antal sätt men den rena matematiken bryr sig ju inte om om den beskriver en verklighet eller inte.)

Nå, genom att göra en noggrann härledning av de studerade ekvationerna och genom att studera hur de olika modellerna uppförde sig i vissa enkla strömningar kunde jag på rent deduktiva grunder visa att Rottas klassiska uppdelning var den rätta. De förslag som framförts senare var inte bara, i belysning av detta, onödiga utan också direkt felaktiga eftersom de förutspådde icke-fysikaliska förlopp. Jag känner att detta korta papper i all sin enkelhet städade upp ett rörig hörn av strömningsmekaniken.

För den som gillar tensoranalys och experiment som utförs i huvudet istället för i labbet rekommenderas artiklen, som finns här, till läsning

BTW, som författare har jag rätt att sprida artikeln men jag måste bifoga följande text från förlaget:


Copyright (1991) American Institute of Physics. This article may be downloaded for personal use only. Any other use requires prior permission of the author and the American Institute of Physics.

The following article appeared in Physics of Fluids A and may be found at http://pof.aip.org/pfadeb/v3/i9/p2276_s1?isAuthorized=no .