Idag vill jag bara påminna om följande tio filmer från Douglas Engelbarts presentation från den 9 december 1968. Här ställs publiken inför nyheter som musen, delade arbetsytor, videokonferenssystem och, sist men inte minst, hypertext. En fantastisk och inspirerande serie videofilmer!