Nu har resultaten från deltagarenkäten som skickades ut efter Upphandling24:s seminarium om upphandling av tjänster börjat komma in. Med risk för att uppvisa en viss brist på blygsamhet så passar jag på att dela med mig av resultat (så långt) av enkäten:

När ungefär hälften har svarat har du fått medelbetyget 4,03 (skala från 1 till 5). Det är mycket bra. Här är samtliga kommentarer om just dig:

  • Skönt med en provokation och klara synpunkter från en leverantör
  • Mycket bra presentation
  • Tiden räckte inte till hur ska vi göra i stället
  • Erfaren, kunnig men ref[erenser] känns ju inte seriöst efter hans föredrag
  • Härligt med någon som vet vad han pratar om och som vågar ha åsikter som kanske är obekväma
  • Mycket bra att ha en praktiker, dagens bästa talare
  • Igen – ett viktig ämne som slarvades bort. Hade behövt mer tid och varit lite tydliger (inte så rapp i käften) bättre exempel

Jag glädjer mig åt att föredraget mitt mottogs så väl. Tack till alla som var med!

PS Med denna post inför jag också en ny kategori på bloggen: “Reklam”. Här kommer jag att göra reklam för Groth & Groth AB och bolagets konsulter (Kristina och Johan).