Igår skrev jag en post på Mindpark om döda länkar på nätet. Jag införde då begreppen syntaktiskt och semantiskt döda länkar. Med det förra menade jag att informationen försvunnit och att ett anrop på länken ger en 404:a. Ett sådant fel är ju lätt att hitta med automatisk skanning. Med det senare menade jag att länken pekar på ett nytt innehåll. Sådan döda länkar är inte möjliga att hitta med enkla verktyg.

Idag på morgonen påpekar min hustru att den senare typen av fel rätteligen borde kallas kontextuellt döda länkar. Hustrun forskar på kunskaps- och informationshantering och borde veta så syntaktiskt och kontextuellt döda länkar it is!

Ytterligare en insikt kring faran med kontextuellt döda länkar är att om du har sådana på din webbplats så höjer du ratingen på en webbplats som du kanske inte alls vill stödja. Många sökmotorer höjer ju upp en sida om fler länkar till den. Med andra ord kan du lyfta upp en ny site genom att ta över en gammal och vällänkad struktur och fylla sidorna med nytt innehåll. Se där något att se upp med!