I dag håller jag föredrag om sociala medier på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Föredraget är en del av SLU:s interna temadag kring miljöanalys (se nedan).

Jag kommer att redovisa resultaten från den enkät jag gjort tillsammans med Stelacon kring myndigheters användning av sociala medier. Jag kommer också redogöra för hur ett antal olika myndigheter arbetar med sociala medier och vilka olika strategier och angreppssätt de valt. Till sist kommer jag att göra en analys av hur SLU uppfattas i sociala medier och bloggosfären.

Eftersom detta är en riktad presentation med uppgifter om en speciell uppdragsgivare så kommer jag inte att lägga ut presentationen på mitt konto på Slideshare.