Sociala medier påverkar alla branscher. Olika branscher har dock agerat på olika sätt när det gäller att ta till sig de möjligheter som sociala medier erbjuder. Tomas Lund, en kollega till mig, skriver om hur banker kan komma att påverkas. Tomas pekar framför allt på hur sociala medier blir den dominerande kanalen för oss konsumenter att få information om olika tjänster och produkter. En rekommendation från någon vi litar på slår högre än företags dyrbara marknadsföringskampanj!

Läs hela Tomas artikel (som ursprungligen publicerades i Swedbanks tidning Swedbank 360°) här.