Jag har just läst rapporten “Sensorimotor therapy: physical and psychological regressions contribute to an improved kinesthetic and vestibular capacity in children and adolescents with motor difficulties and concentration problems” av Mats Niklasson, Irene Niklasson och Torsten Norlander. Rapporten innehåller en analys baserad på “The Empirical Phenomenological Psychological Method” som utgör en utvärdering av programmet “Retraining for Balance”.

Det var lite av en slump att jag fick rapporten i min hand men som vanligt när man läser något annat än det man brukar läsa så öppnas nya vyer. Jag visste t.ex. inte så mycket alls om kopplingen mellan vårt minnet och sensoriska händelser och inte heller så mycket om att en människas utveckling ofta går i cykler, lite grann på temat “två steg framåt och ett steg bak”.

Hur som helst var det en intressant rapport som rekommenderas för alla som är intresserade av frågor kring barn med koncentrations- och motorikproblem.

Mer information finns här: www.vestibularis.se.