För en tid sedan skrev jag en post där jag beskrev ett antal saker man bör tänka på när man söker ett nytt jobb. Det handlade om saker som skiljer olika arbeten från varandra.

Här kommer en ny bild med ett kompletterande perspektiv, nämligen hur ser min kompetensprofil ut, vad är det jag kan? Bilden har vuxit fram efter många samtal med människor som funderar kring vad de kan och vill.

Bilden är tänkt att vara ett stöd när du funderar på vilken kompetens du har men den kan också användas som stöd när du vill utveckla din kompetens eftersom den visar var det finns “luckor”.

Bilden består av tre axlar:

  • formell och informell kompetens
  • djup och bredd i min kompetens
  • fokus på struktur eller på sak

Om jag har pluggat mycket och gått många kurser då är min kompetens av mer formell karaktär. Om jag har stor erfarenhet så är min kompetens av mer informell karaktär. Om jag kan mycket om lite då har jag djup. Om jag kan lite om mycket då har jag bredd. Om jag gillar att förstå hur saker och ting hänger ihop med sig själv och med annat så handlar det om struktur. Om jag gillar att förstå hur saker fungerar så handlar det om sak.

Liksom alla sådana här bilder så är denna vare sig komplett eller entydig. Din kompetens kan ha ett brett spann på en eller fler av axlarna.

Bilden ger likväl ett stöd för tanken. Hamnar du i hörnet struktur, bredd och informell så har du en kunskap som passar för projektledare. Hamnar du i hörnet formell, djup och sak så har du en kunskap som passar för experter. Hamnar du i hörnet formell, struktur och djup så har du en kunskap som passar för metoder, uppföljning, utvärdering etc.

Försök också att tänka hur din “kunskapsboll” ser ut just nu och hur du vill att den ska se ut om t.ex. fem år. Då kan du få svar på sådant som “behöver jag läsa fler kurser eller ska jag se till att vara med i fler uppdrag”.

Hoppas bilden kan vara till nytta och nöje! Hör gärna av dig om du har synpunkter eller idéer i denna fråga!