Hur ska statliga myndigheter arbeta med sociala medier? Magnus Kolsjö (@magnuskolsjo) har både erfarenhet och idéer. Jag vill gärna pusha för en kort och koncis presentation som Magnus lagt ut på Slideshare. I morgon kommer Magnus att medverka i ett frukostseminarium kring statliga myndigheters användning av sociala medier som jag arrangerar tillsammans med Stelacon.

Vi har skickat ut en enkät till samtliga statliga myndigheter för att se vad myndigheterna egentligen använder sociala medier till. Mer än hälften har svarat. Det roliga med enkäten är att vi nu inte bara kan tro något om myndigheternas användning av sociala medier utan att vi har ordentligt med empiriska data. Vill ni veta mer om enkäten och de intervjuer vi gjorde hör av er tilll mig!

Tills dess: titta på Magnus presentation!