Påverkade av något som en av sönerna sade häromdagen dristar jag mig att formulera följande hypotes:

“Gammal är den som tillbringar mer tid hos tandläkaren än hos frisör”.

Möjligen gäller devisen i första hand herrar …

God helg!

3 Replies to “Om att bli äldre

Comments are closed.