Det sägs att omväxling förnöjer. Så är det absolut. Ett exempel är min arbetsvecka denna vecka:

  • måndag: processledare i Telefoninätverket, arbetsmöte om avrop och upphandling av telefonitjänster inom offentlig sektor
  • tisdag förmiddag: förvaltningsråd på Kungliga Musikhögskolan, workshop om hur vi knyter samman den årliga verksamhetsplaneringen med utveckling och förvaltning av IT-system
  • tisdag eftermiddag: konsult inom området sociala medier, möte med ledningsgrupp på stort svenskt företag i telefonibranschen
  • onsdag: processledare i PC-nätverket, arbetsmöte om VDI-lösningar
  • torsdag: förvaltningsråd på Kungliga Musikhögskolan, debattledare på temat “Innovationsupphandling i en global värd” på konferens Teknik & Tillväxt
  • fredag: mentor, föredrag på gymnasieskolan på temat hur utvecklar du ditt bolag från 1-3 anställda till 15-20 anställda

Behöver du hjälp eller stöd inom dessa eller närliggande områden så hör gärna av dig på 0708-23 57 11 eller johan.groth[at]gogab.se.