I går genomförde jag en heldagsworkshop med ett företag inom utbildningsområdet. Under dagen hann vi diskutera verksamhetsmål, informationsmodellering, nyttan och nöjet med Enterprise Architecture, hur man skapar ett IT-stöd som tar sin utgångspunkt i verksamheten, styr- och utvecklingsmodeller, förvaltningsorganisation m.m.

Dagen resulterade i ett flertal konkreta resultat där gruppen bl.a. fattade beslut om utvecklingsinsatser på kort sikt (upp till sex månader) och, på lång sikt, om ett mer omfattande modellerings- och utvecklingsarbete utifrån en sammanhållen syn på verksamhet och IT.

Hör av dig om du behöver hjälp att bygga upp ett verksamhetsanknutet IT-stöd!

Workshop = blädderblock och post it-lappar 🙂