2 Replies to “Social media och blues!

  1. Helt lysande! Kombinerat med underbar brist på självkritik med den simpla videon. Hur kommer man på att göra en så’n sak – och dessutomgenomföra det. Och hur hittar man den se’n. Den socila webben “an sich”!

Comments are closed.