Den sociala webben har varit the talk of the town under senare tid. Mycket av diskussionen har handlat om att bygga och vidmakthålla personliga och professionella nätverk, om att stärka varumärken, om marknadsföring och försäljning. I en spännande artikel i tidningen Forbes tar Haydn Shaughnessy det sociala paradigmet ytterligare ett steg framåt: nu handlar det om “social payments”.

Social payments handlar om flera saker. Till att börja med handlar det om att starka aktörer som VISA erbjuder ett API som gör det möjligt för utomstående utvecklare att ta fram nya betaltjänster. VISA gör det med andra ord möjligt för t.ex. spelutvecklare att erbjuda säkra betalningsmöjligheter inuti sina applikationer. Vi som följer utvecklingen vad gäller öppna myndighetsdata spänner fast säkerhetsbältet: det brukar ta en hiskelig fart när data blir tillgängliga på detta sätt.

Den andra delen av social payments är hur vi som vanliga användare delar på kostnaderna för produkter och tjänster i våra liv. Social payments skulle t.ex. göra det möjligt att enkelt dela på notan nästa gång du besöker en restaurang. Det skulle också bli möjligt att följa upp och ta betalt för användningen av trådlösa nätverk, delade datorer/läsplattor etc

Shaughnessy gör en särskilt intressant observation kring hur många saker vi omger oss med antar att den bara har en “ägare”. Med system för social payments skulle det vara lättare att dela på användningen av (dyra) apparater.

Jag tror den utveckling som Shaughnessy målar upp i mångt och mycket innebär att proppen dras ur för ytterligare ett stort steg i IT-utvecklingen. Vad tror du? Hör gärna av dig!

Tack till Tomas Lund för detta tips!