Nu har jag pratat om sociala medier igen 🙂 Denna gång var det en “intern” föreläsning i Samverkansnätverket. Nätverket är en kollegial och professionell sammanslutning av IT-chefer på små och medelstora myndigheter. Jag fungerar som koordinator i nätverket och ser till att vi träffas två gånger per termin för att diskutera aktuella frågor. Tanken med nätverket är att man ska kunna lära av varandra i en öppen och kreativ atmosfär. På senaste mötet var temat sociala medier och jag passade förstås på att stå för introduktionen.