… verkar bestå i att försöka få död på det som växer av sig självt och hålla liv i det som inte vill växa. Säger månne detta något om livet och vad det innebär att vara människa?

Två tolkningar är möjliga:  1) livet är en strid och kampen är evig och 2) vi ser inte de verkliga sammanhangen och spjärnar förgäves emot livet.

Den senare tolkningen känns inte helt fel och rent av lite taoistisk. Kom ihåg att leran formar kärlet men det är tomrummet som ger kärlet dess funktion …