Jag har just avslutat boken “101 historiska myter” av Åke Persson och Thomas Oldrup (ISBN 978-91-86297-22-0). Boken är en sammanställning av just 101 vanliga påståenden som brukar figurera inom vad man skulle kunna kalla det allmänna medvetandet.

Många av påståendena (t.ex. “Cajsa Wars sa ‘Man tagar vad man haver'”, “Anastasia överlevde mordet på tsarfamiljen”, “Kinesiska muren kan ses från månen” och “Hitler var jude och hette egentligen Schicklgruber”) har, trots i många fall omfattaande och övertygande bevisning om deras falskhet, visat sig ha en förvånande livskraft.

Skälen för påståendenas livskraft varier förstås men det verkar som om några viktiga kriterier är att de är lättare att förstå än sanningen, att de har en större dramatisk nerv än sanningen, att de i sig fyller ett syfte (t.ex. propagandamässigt) och/eller att de hunnit rota sig i det allmänna medvetandet i alltför hög grad innan bevis framlades på deras oriktighet.

Boken är också intressant på en metanivå eftersom den visar hur mycket av vår världsbild som faktiskt inte är sann. I vanliga fall klarar vi oss rätt bra ändå (det spelar ju inte så stor roll om kung Adolf Fredrik föråt sig på semlor eller om han dog av slag efter att ha ätit en middag där semlor ingick).

I andra fall blir dessa stora och små felaktigheter direkt farliga eftersom de förrycker och förvrider vår uppfattning av världen och vad som händer i den (t.ex. medeltiden var en “mörk” tid fylld av okunskap eller Cortés besegrade aztekerna med bara 500 soldater). Det sista påstående underblåser en felaktig bild av “den vite mannens överhöghet” och stärker bilden av “okunniga vildar”. Sanningen är ju att Cortés lyckades liera sig med andra indianstammar och att aztekerna därför stod inför en här om kanske 50.000 man, dvs. hundrafalt fler!

Boken “101 historiska myter” visar alltså på faran av att människor får skapa sina egna världsbilder, isolerade från andra än sina meningsfränder. Konsekvenserna av detta ser vi när grupper, sekter och individer utför extrema åtgärder som kan verka rimliga i deras värld men inte i verkligheten …

Läs boken idag och gå sedan ut och krossa myterna du stöter på! Det kan bara göra världen bättre!