Lärarnas nyheter är en webbplats som drivs av Lärarförbundet. Webbplatsen har uppmärksammat debatten om #merkateder ända sedan start (se t.ex. här och här). Nu har man haft vänligheten att intervju mig i egenskap av den som skickade den första tweeten. Det var både smickrande och roligt.

Jag får här möjlighet att lyfta fram behovet av en öppen, kreativ och, icke minst, intellektuell debatt om skolan. Gärna en debatt som leder till en lockande och utmanande vision för framtidens skola. Skolan behöver mer visioner och färre katedrar!

Läs gärna hela artikeln här (webb) eller här (PDF).