Ny tider för med sig nya ord. Tänk på ord som termos, skoter och atomkraft (jojomen så hette det innan atombomben gjorde kombinationen omöjlig och vi fick kärnkraft).

Vår nya tid med ökad individuell frihet, globalisering, ökad mångfald och, icke minst, ny informations- och kommunikationsteknik har givit oss många nya ord; ofta engelska låneord.

Språkrådet har nu tagit det goda initiativet att söka svenska översättningar till några av våra vanligaste nya utländska ord. Man har till den ändan bl.a. startat en tråd på Facebook kring ordet “crowdsourcing”.

Översättning av ord kräver eftertanke

Jag har lanserat översättning “svärmarbete”!

Mina skäl för detta är bland annat

  • att första delen av ordet ska betona gruppen, och då den informella gruppen
  • att arbetsgruppen är rörlig, dvs. medlemmar kan komma och gå
  • att andra delen av ordet ska betona en generell uppgift som ska utförs av gruppen där alla bidrar med olika bitar
  • att crowdsourcing inte har något att göra med nätet (du kan crowdsourca med post it-lappar)
  • att crowdsourcing inte exklusivt har att göra med kommersiellt arbete
  • att det är viktigt att fånga bredden i ordet. Crowdsourcing  handlar inte bara om problemlösning utan kan omfatta olika uppgifter; rita en båt, välja konstprojekt, hitta idéer till ny logotyp för en förening etc.

Håller du med om att svärmarbete är bra så gå in på Språkrådets sida på Facebook och säg det! Annars kan du börja använda ordet så kan vi sätta en de facto-standard 😉