Idag har det varit väldigt mycket att göra med mitt vanliga arbete så jag har inte hunnit engagera mig så mycket i #merkateder. Tobias och jag har dock fortsatt att förbereda oss inför tweetupen den 12 april.

Vi har tre talare klara och ett par till på väg in. Om du inte anmält dig ännu klicka här så kommer du till anmälningssidan.

Jag har också funderat lite på vilket genomslag vårt digitala samtal har haft. Jag funderar ungefär så här

  • ungefär 500 personer har twittrat. Om vi antar att varje deltare har, i snitt, 25 followers (en försiktig uppskattning baserad på rapporten TwitterCensus som jag berättat om tidigare) så ger det en publik på ca 12.500 läsare!
  • ungefär 800 bloggposter har skrivits märkts med taggen #merkateder. Om vi antar att varje blogg har i snitt fem läsare (vilket känns försiktigt, jag har sett bloggposter som pratar om #merkateder som har fler än 30 kommentarer …) så får vi 4000 läsare
  • om vi antar att alla dessa pratar med 10 kollegor och vänner

så får vi ca 150.000 personer som har tagit del av #merkateder (jag drog bort något tio tusental för att kompensera för att samma personer kan både vara på twitter och läsa på bloggar).

Till detta kommer de som lyssnade och lyssnat på P1 morgon och Lunchekot!

Jag tror vi kan vara ganska säkra på att många nåtts av diskussionen. Låt oss nu gå vidare genom

  • att föra samtalet vidare bland kollegor och vänner
  • att “lyfta” över samtalet till andra forum, t.ex. tidningar, konferenser och interna möten
  • att träffas på tweetupen och skapa nya nätverk och samarbeten!

Tack för allt engagemang i denna viktiga fråga.