Det står nu klart att vi kommer att ha ytterligare två inspirations- och diskussionstalare på vår tweetup om #merkateder den 12 april.

Den ene är Peter Karlberg (@peterkarlberg) från Skolverket. Peter kommer att prata om Skolverkets roll och uppdrag när det gäller att utveckla den svenska skolan.

Den andre är Fredrik Svensson från Rektorsakademien. Fredrik kommer att prata om varför Rektorsakademien tagit fram en rapport om internationella initiativ kring skolutveckling. Fredrik kommer också att berätta om hur akademien tänker gå vidare i frågan om framtidens kompetenser och de krav de ställer på skolan.

Sedan tidigare har vi klart med Hampus Brynolf som ska prata om Twitter och Jan Hylén som ska prata om hur olika länder i världen just nu arbetar kring framtidskompetenser och skolutveckling (läs mer om dem här).

Mer om tweetupen hittar du här och här. Anmäler dig gör du här nedan.

Tweetup #merkateder

Sprida gärna denna post vidare!

One Reply to “Dag 12 med #merkateder – två till talare till tweetup”

Comments are closed.