Den andra dagen med #merkateder var nästan lika intensiv som den första. Enligt hashtrackning.com har vi sedan i går kväll skrivit 473 tweets vilka har “generated 243,966 impressions, reaching an audience of 49,398 followers”.

Antal tweets per timme enligt Google

Enligt Google (sök på #merkateder och klicka på Realtid) har dagens diskussion varit något mindre intensiv men den har pågått från sjutiden och under hela dagen (se bild til höger).

Vad har man då talat om idag? Viktigast i dag var kanske debatten om vilka källor Björklund använt och hur han tolkat dem.

Bo Malmberg på Stockholms universitet gör i posten “Björklunds senaste” på sin blogg en genomgång av den rapport (“Den svenska utbildningspolitikens arbetsmarknadseffekter: vad säger forskningen?“, rapport 2010:13) som Björklund bygger sitt resonemang på. Läs gärna hela posten för den är bra!

I korthet finner Malmberg att “den slutsats som Björklund hänvisar till är dock förvånansvärt svagt underbyggd”. Malmberg för också fram data som visar att

helklassundervisning har minskat från 66% på 1960-talet till 44 procent på 2000-talet. Men redan på 1980-talet var katederundervisningen nere i 50%. Och som IFAU rapporten redogör för så stod svensk skola sig starkare under 1990-talet än under 1960-talet. Det är under 2000-talet som resultaten har rasat. Granström siffror talar alltså emot Björklunds slutsats att mindre helklassundervisning ligger bakom försämrade resultat i svensk skola enligt PISA.

En annan bloggpost kom upp redan igår men har fortsatt att tilldra sig intresse under dagen: LoveCat skriver under rubriken “Herr B blandar ihop äpplen med päron med risk att stoppa upp all skolutveckling” om skillnaden mellan lärarstyrd och lärarledd undervisning. LoveCat påpekar rikigt att

Det jag ser som problemet för många elever idag i skolan är inte att eleverna fått ta för stort ansvar för sin inlärning – utan att de inte fått förtroendet och tilliten att lära sig på den nivå de förmår!

Under dagen har @folkpartiet vaknat om än i ringa omfattning. Jag ska be att få återkomma till detta i en annan post.

Det jag fortfarande saknar och hoppas att Björklund och regeringen i sin helhet ska börja fundera över är

  1. vilka kompetenser behövs i det 21:a århundradet?
  2. vem ska ge barnen dessa kompetenser?
  3. om vi ska ha en skola, hur ska den se ut organisatoriskt och styrningsmässigt?

Tack till @ulfdalnas som väckte frågan om frågor!

Som en liten inspiration till Björklund & C:o bifogar jag en wordle baserat på 21 st Century Skills. Väl bekomme!

Framtidens ord?

One Reply to “Dag 2 med #merkateder”

Comments are closed.